Bu kurs, size yüzme ve yüzme eğitimi için fizyolojik tanıtım vermek ve hepimizin, antrenörler olarak, cevaplandırmamız gereken soruları enine boyuna düşünmemize yardımcı olmak ve, bize yararlı olacak ve yüzücülerimizi memnun edecek şekilde işimizin kişisel fizyolojisini geliştirmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, bu kurs, size, bir yüzme antrenörü olarak, bazı önemli yasal ve manevi sorumluluklarımızı hatırlatacaktır. Kaliteli eğitim bizim mesleğimizin temel taşlarından biridir.

İnsanlar çocuklarını, bizim onlara yüzme mekanikleri alanında sahip olmadıkları teknik mahareti vereceğimizi ve yararlı beceriler öğreteceğimizi düşünerek getirirler. İnsanlar ayrıca, çoğu ailenin çocuğun fizik gelişmesinin profesyonel bir şekilde yapılmasını sağlayamayacaklarını bilmeleri nedeniyle çocuklarını bizim uzmanlık alanımıza getirirler, bu nedenle, sporcuların yüzme performansını sağlayacak etkili çalışma programının nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağı konusunda antrenörlere yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Performansı geliştirmenin, öğrettiğiniz biyomekaniklerin, çalışma yolu ile geliştirdiğiniz fiziksel bileşenlerin ve spor dalımızın, gelişmesine çalıştığınız zihinsel yönlerinin bir karışımı olduğunun hatırda tutulması çok önemlidir. Bu bakımdan fizyoloji başarı bulmacasının sadece bir parçasıdır. Ayrıca “bilgi” nin statik bir şey olmadığını kabul etmek de önemlidir. İnsan fizyolojiyi “bilmez” İnsan fizyoloji konusundaki güncel ve geçmiş görüşleri anlayabilir. Fakat bu da, bilim adamlarımızın fizyolojinin gelişmeyi engelleyici problemlere baktıkları gerçeklerle sınırlıdır ve ileride gelişecektir.

Başka bir değişle, bugün “bildiğimiz” yarın “öğreneceğimiz”den değişiktir. Bu da, antrenörün spor dalındaki güncel yayınları sürekli olarak takip etmesinin önemini göstermektedir. Çalışma ve Fizyoloji konularındaki görüşlerinizin gelişmiş durumunu gösteren birçok değişiklikler yapıldı. Dikkat ederseniz burada size verilen notlar, birbirlerine bağlı olmayan sayfalar halindedir. Bu, özellikle sizlerin birçok kaynaktan derleyeceğiniz en yeni bilgileri ve diğer malzemeyi sayfa aralarına koyabilmeniz ve fizyoloji “gereçlerinizi” toplu halde bulundurmanız için tasarlanmıştır.